Střešní klíny

Ilustrační foto střechy                                                           Kladečský plán klínů

   

Výroba atypických střešních klínů na míru z vlny a polystyrenu.

Střešní spádové klíny (SSK)

Jsou určeny pro ploché střechy k zajištění spádu v jinak vodorovném úžlabí, čímž zabraňuje hromadění vody mezi dvěma dešťovými svody. Výhodou je jednoduchá montáž, ekonomické řešení v závislost na spotřebě materiálu.

Střešní jedno spádové klíny (SJK)

Klíny je možné vyrobit z polystyrenu a těžké vlny, dle přání zákazníka. Možné řešit i individuální zákázky.

Střešní dvou spádové klíny (SDK)

Klíny je možné vyrobit z polystyrenu a těžké vlny, dle přání zákazníka. Možné řešit individuální zakázky.

Dvou spádové klíny se používají pro vyspádování plochých střech, čímž se zabrání hromadění vody mezi dvěma vpustěmi.

Konstrukční princip spádových klínů, který vychází z moderně řešené architektury světové úrovně, zachycuje přebytečnou odtokovou vodu do tzv. střešních vpustí, a tím prodlužuje životnost střechy.

Všechny spádové klíny vyrábíme na svých strojích.